Geachte klant,

Helaas is uw website momenteel niet bereikbaar.
Op 7 december omstreeks 03.00 uur is onze sever door hackers opengebroken, zijn alle index-bestanden overschreven en alle databases gewist.
Vervolgens zijn de back-upbestanden overschreven.
De redundante back-ups die daarnaast worden gemaakt, zijn door de hackers eveneens verwijderd.
Vooralsnog hebben wij niet achterhaald hoe de hackers toegang hebben gekregen tot de server, daar alle logbestanden zijn verwijderd.
Uiteraard hebben wij aangifte gedaan bij de politie.
Indien u zelf beschikt over een backup van uw index-bestand verzoeken wij u deze te vervangen in uw account. Indien u beschikt over een backup van uw database kunt u deze in uw account opnieuw aanmaken. Hierna zal uw website weer online zijn.

Wij excuseren ons voor de situatie.